top of page
despre-proiect-banner-small.png

despre proiect.

La Curtea Domnească
 

S.C. R&G DESIGN S.R.L. a implementat în perioada 08.09.2017 – 31.08.2019, proiectul cu titlul „MODIFICARE CONSTRUCȚIE C1 ÎN PENSIUNE ȘI TRANSFORMARE POD ÎN MANSARDĂ”, cod SMIS102658, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 - “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

 

Prin implementarea proiectului, firma a urmărit diversificarea activității și dezvoltarea unei activități secundare aferentă codului CAEN 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată ”, reabilitarea clădirii existente în patrimoniul firmei, schimbarea destinației construcției în pensiune cu transformarea podului în mansardă, în vederea creării unei structuri de cazare și introducerea acesteia în circuitul turistic, în vederea creșterii competitivității firmei și crearea de noi locuri de muncă, cu impact major în dezvoltarea economică locală.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.491.218,67 RON, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 870.927,16 RON și contribuția proprie a fost de 620.291,51 RON.

 

Proiectul a fost implementat în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 10,

județul Neamț, Regiunea Nord-Est.

 

Ca urmare a finalizării proiectului au fost atinși următorii indicatori de rezultat:

- Locuri de muncă permanente nou create - 5;

- 1 Clădire reabilitată conform proiectării, cu transformarea în pensiune turistică de 4 margarete.

****

 

INVESTIM ÎN VIITORUL TĂU!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Disclaimer: Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

bottom of page